Virtuální operátor GoMobil – přehled tarifů

Aktuální ceník virtuálního operátora GoMobil naleznete zde.

Název tarifu Start * Na míru
Měsíční paušál 0,00 Kč 25,00 Kč
Volání
Volných minut Doplňkový balíček Doplňkový balíček
Do vlastní sítě 0,90 Kč 0,60 Kč
Do ostatních sítí 1,90 Kč 1,50 Kč
Tarifikace 60+1 60+1
 
SMS
Do domácí sítě 1,00 Kč 0,60 Kč
volné sms Doplňkový balíček Doplňkový balíček
do ostatních sítí 1,50 Kč 1,30 Kč
Cena 1 MMS 4,00 Kč 4,00 Kč

* Tarif Start – bez paušálu, za předpokladu, že v posledních 6-ti po sobě jdoucích měsících od aktivace GoMobil bude celková provolaná (utracená) částka za tyto měsíce minimálně 500 Kč. V opačném případě bude účtován za poslední měsíc udržovací poplatek ve výši 30 Kč. Toto pravidlo bude uplatněno nejdříve 6. měsíc od aktivace služby.

Tarif Start Na míru
Balíček volání
20 min 25,00 Kč
50 min 80,00 Kč 60,00 Kč
100 min 130,00 Kč 100,00 Kč
200 min 240,00 Kč 200,00 Kč
300 min 330,00 Kč 275,00 Kč
 
Balíček SMS
20 SMS 25,00 Kč
50 SMS 70,00 Kč 60,00 Kč
100 SMS 120,00 Kč 100,00 Kč
200 SMS 220,00 Kč 200,00 Kč
300 SMS 300,00 Kč 275,00 Kč
 
Ostatní
Volání s rodinou * 100,00 Kč 100,00 Kč
 
* Pouze v sítí GoMobil

Data

Balíček internet Start Na míru
100 MB na měsíc 75,00 Kč 50,00 Kč
200 MB na měsíc 50,00 Kč 100,00 Kč
500 MB na měsíc 250,00 Kč 225,00 Kč
1 GB na měsíc 350,00 Kč 325,00 Kč
Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup