Posts tagged “Gorila mobil”

Virtuální operátor Gorila mobil

Nejnovějším virtuálním operátorem je v České republice Gorila mobil. Spolupracuje se sítí O2, tudíž volání ze sítě O2 do sítě Gorila mobil je bráno jako volání do domácí sítě. Se svou kůži na trh přišel 17. března 2014. Cílí převážně na mladé – levným internetem v mobilu. Avšak je to vidět už z webových stránek. […]