Posts tagged “Virtuální operátor Ha-loo”

Virtuální operátor Ha-loo – přehled tarifů

Název tarifu Ha-loo Měsíční paušál 25,00 Kč Volání Volných minut 0 Do vlastní sítě 1,00 Kč Do ostatních sítí 2,00 Kč Tarifikace 1+1   SMS Do domácí sítě 1,00 Kč volné sms 0 do ostatních sítí 1,30 Kč Cena 1 MMS 3,50 Kč