Virtuální operátor Relax Mobil – přehled tarifů

Relax Mobil je další z řady virtuálních operátorů, které využívají infrastruktury sítě T-Mobile. Své služby poskytuje zákazníkům na fakturu, proto musí každý zákazník při objednání SIM karty od Relax Mobil složit volací jistinu 700 Kč, ta je navrácena po ukončení využívání služeb. Pokud zákazník včas hradí faktury, tak obdrží navíc 30 volných minut měsíčně do sítě Relax Mobil. Objednávat SIM kartu lze na www.relaxmobil.cz.

Seznam tarifů

Pouze Volám Volám s daty za korunu Volám s datovým balíčkem
Měsíční paušál 49,9 Kč 49,9 Kč 248,9 Kč
Internet v rámci tarifu 0 MB 0 MB 500 MB
Cena volání do domácí sítě 1,5 Kč 1,5 Kč 1,5 Kč
Cena volání do ostatních sítí 1,5 Kč 1,5 Kč 1,5 Kč
Cena SMS do domácí sítě 1,5 Kč 1,5 Kč 1,5 Kč
Cena SMS do ostatních sítí 1,5 Kč 1,5 Kč 1,5 Kč
Cena MMS 5 Kč 5 Kč 5 Kč
Poslední aktualizace tarifů 13.2.2015 13.2.2015 13.2.2015
Kredit paušál paušál paušál
Tarifikace 60+1 60+1 60+1

Poznámky k některým tarifům:

Volám s daty za korunu: Internet stojí 1 MB/1 Kč

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup