Virtuální operátor Relax Mobil – přehled tarifů

Název tarifu Pouze VOLÁM VOLÁM s daty za korunu VOLÁM s datovým balíčkem
Měsíční paušál 49,90 Kč 49,90 Kč 49,90 Kč
Volání
Volných minut 0 0 0
Do vlastní sítě 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč
Do ostatních sítí 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč
Tarifikace 60+1 60+1 60+1
SMS
Do domácí sítě 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč
volné sms 0 0 0
do ostatních sítí 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč
Cena 1 MMS 5,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč
Internet 1kč/MB Internet – balíček – 500MB / 199Kč

Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup