Virtuální operátor S-Mobile

Virtuální operátor S-Mobile je další z řady virtuálních operátorů, kteří využívají infrastruktury sítě T-Mobile. Provozuje ho společnost SOFTLABS CZECH s.r.o., která se mimo poskytování telekomunikačních služeb zabývá i tvorbou webdesignu, poskytováním webhostingu atp. A teď už se zaměřme na tarify.

V nabídce je sedm paušálních tarifů. U všech je použitá výhodná tarifikace 1+1. Další výhodou je, že se nevyčerpané jednotky převádějí do dalšího měsíc. Avšak pokud je nevyčerpáte v dalším měsíci nevyčerpáte, tak už bohužel propadnou.

Tarif 100

První a nejlevnější je Tarif 100. Paušál je ve výši 100 Kč/měsíc. Obdržíte 30 volných minut. Poté cena volání stojí 0,65 Kč/min do sítě S-Mobile a 1,7 Kč/min do ostatních sítí. SMS stojí do sítě S- Mobile 0,65 Kč a do ostatních sítí 1,4 Kč.

Tarif 150

Následuje Tarif 150 s paušálem 150 Kč/měsíc. Získáte 70 volných minut do všech sítí. Cena volání stojí do domácí sítě 0,65 Kč/min, do ostatních sítí 1,5 Kč/min. SMS stojí do domácí sítě 0,65 Kč, do ostatních sítí 1,2 Kč.

Tarif 200

S Tarifem 200 budete hradit měsíční paušál ve výši 200 Kč. Na oplátku však obdržíte 110 volných minut do všech sítí. Volání do S-Mobile stojí 0,65 Kč/min a do ostatních sítí 1,5 Kč/min. SMS do S-Mobile stojí 0,65 Kč a do ostatních sítí 1,2 Kč.

Neomezené volání Start

Následující tarif Neomezené volání Start stojí 250 Kč/měsíc. Získáte nejen neomezené volání, ale i neomezené SMS do sítě S-Mobile. Navíc obdržíte 150 MB dat na brouzdání po internetu. Minuta hovoru do ostatních sítí stojí 1,7 Kč a SMS 1,4 Kč.

Neomezené volání Silver

S Neomezeným voláním Silver budete měsíčně hradit paušál ve výši 490 Kč. Opět obdržíte neomezené volání a SMS do sítě S-Mobile, 100 volných minut a 100 volných SMS do ostatních sítí a 300 MB dat. Po vyčerpání volných jednotek stojí minuta volání 1,5 Kč a SMS 1,2 Kč.

Neomezené volání Gold

Předposlední tarif stojí 560 Kč/měsíc. Avšak získáte neomezené volání a SMS do domácí sítě a 200 volných minut a 200 volných SMS do sítí ostatních. A k tomu navíc 300 MB dat. Po spotřebování volných jednotek stojí minuta hovoru 1,4 Kč a SMS 1,2 Kč.

Internet free

Poslední je tarif Internet free. Měsíční paušál je ve výši 240 Kč. Obdržíte 100 volných minut do všech sítí a 150 MB dat na surfování po internetu. Volání do sítě S-Mobile stojí 0,65 Kč/min, do ostatních sítí 2,4 Kč/min. SMS do S-Mobile vyjde na 0,65 Kč, do ostatních sítí na 1,4 Kč.

Datové balíčky

K dispozici jsou pro všechny tarify speciální datové balíčky. Buď budete platit za každý 1 MB 1 Kč, nebo si aktivujete měsíční balíčky. 50 MB za 59 Kč, 150 MB za 80 Kč, 300 MB za 140 Kč, 600 MB za 239 Kč a 1 500 MB za 390 Kč.

Datové SIM karty

K dispozici jsou jako u většiny virtuálních operátorů, kteří spolupracují s T-Mobilem i datové SIM karty. 3 GB za 470 Kč/měsíc a 10 GB za 650 Kč/měsíc.

Další poplatky, objednání SIM karty

Pokud si objednáte novou SIM s novým číslem, tak budete platit poplatek 130 Kč (je v něm zahrnuta cena SIM karty, její aktivace i doprava na vaši adresu), avšak pokud si dobijete kredit alespoň za 500 Kč, tak nemusíte hradit poplatek 130 Kč a SIM získáte zdarma. Poplatek za přenos čísla je 490 Kč, avšak když si dobijete alespoň za 1 500 Kč, tak získáte přenos čísla zdarma. To je z ceníku navíc vše. Pokud vás tento virtuální operátor zaujal, tak klikněte na www.s-mobile.cz a objednejte si SIM kartu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup